Föreningen

Om oss

O.G.R. Karate är medlem i mellersta karateförbundet, i Svenska karateförbundet och i Svenska riksidrottsförbundet.

Vi är certifierade i Öppen Idrott, ett initiativ som Enköpings kommun startat för att uppmuntra föreningar att inkludera alla medlemmar i sina aktiviteter, oavsett bakgrund eller kunskapsnivå. Klubben deltar också i utbildningar som organiseras av kommunen och Sisu.

Vi är mycket tacksamma för att få vara en vänskapsdojo till huvuddojon för Jundokan i Naha, Okinawa. Huvudorganisationens hemsida hittar du här: http://www.jundokan-hb.jp.

Klubben erbjuder sedan 2019  Kobudoträning i Kobudostilen Shimbukan med säte på Okinawa. Huvudorganisationens hemsida hittar du här: http://ryukyu-kobudo.com/

Nedan hittar du klubbens likabehandlingspolicy, stadgar och dataskyddspolicy.

Nya regler om dataskydd – GDPR. Klubben minimerar lagrat data och håller det inlåst i kassaskåp. Maila dataskydd@rf.se, eller info@ogrkarate.se om du vill veta mer eller ta bort dina uppgifter. Observera att vi måste lagra dina medlemsuppgifter för att få bidrag. Riksidrottsförbundets policydokument finner du nedan.

Styrelsen
Robert Lund, Ordförande
Daniel Svennerby, Sekreterare
Daniel Johansson, Kassör
Michael Öijvall, Vice ordförande
Herkules Fu, Vice sekreterare
Sofia Neovius, Suppleant
Björn Ryrholm, Suppleant
Camilla Hedermo, Suppleant

Drogpolicy

Drogpolicy för Okinawa Goju Ryu (O.G.R.)

Karate Enköping

Antagna vid årsmötet 9 februari 2019

 

Med droger avses i denna policy tobak, alkohol och narkotikapreparat. Vår förening bedriver karateträning och vi strävar efter att hålla sunda levnadsvanor för att kunna utvecklas som karateka. Vår förenings medlemmar är barn, ungdomar och vuxna och alla bör sträva efter att vara föredömen för de övriga i klubben. Därför gäller följande:

Tobak

All verksamhet som anordnas av O.G.R. Karate Enköping är nikotinfria, dvs ingen rökning, snusning eller annan intagning av nikotin får ske i anslutning till träning

Alkohol

All verksamhet som anordnas av O.G.R. Karate Enköping är alkoholfri. Vid föreningsfester eller middagar gäller restriktivitet med alkohol. För medlemmar under 18 år gäller totalt förbud.

Narkotikapreparat och doping

All verksamhet som anordnas av O.G.R. Karate Enköping är helt fri från narkotika och doping. De preparat som räknas som doping finns på Riksidrottsförbundets lista över förbjudna preparat. Denna finns på http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/wadasdopinglista? samt på Svenska Karateförbundets hemsida. För att se om de läkemedel man tar innehåller några förbjudna preparat kan man slå upp dem på http://www.antidoping.se/rodalistan/. Undantag görs om receptförskrivning föreligger.

Vi tar avstånd från allt intag av olagliga preparat, även om så sker utanför träningsverksamhet. Om styrelsen anser att så är nödvändigt kommer polisen att kontaktas.

 

Konsekvenser

Om en medlem bryter mot ovanstående policy eller på annat sätt inte uppfört sig som ett föredöme, dvs intagit illegala preparat, betett sig våldsamt utan anledning eller på annat sätt agerat på ett sätt som klubben inte står för, tas samtliga händelser upp i styrelsen där de utreds, diskuteras, dokumenteras och beslut tas om konsekvenser. Lättare företeelser kan resultera i varning och/eller samtal med vårdnadshavare om eleven är omyndig. Vid grövre företeelser sker uteslutning ur klubben i enlighet med klubbens stadgar.

 

Ansvariga

Styrelsen är ansvarig för att klubbens policy följs.

Dokument

Suponsā スポンサー

Våra sponsorer

Vill du sponsra O.G.R. Karate Enköping?
Eller veta mer om våra BRONS, SILVER och GULD-paket, samt 365 klubben

Arigatou gozaimashita

Tack så mycket

001 - logo

私たちをフォローする
Watashitachi o forō suru
Följ oss

© 2018 OGR Karate. Producerad av Piliz