Föreningen

 
Om oss

O.G.R. Karate är medlem i mellersta karateförbundet, i Svenska karateförbundet och i Svenska riksidrottsförbundet.

Vi är certifierade i Öppen Idrott, ett initiativ som Enköpings kommun startat för att uppmuntra föreningar att inkludera alla medlemmar i sina aktiviteter, oavsett bakgrund eller kunskapsnivå. Klubben deltar också i utbildningar som organiseras av kommunen och Sisu.

Vi är officiell huvuddojo (Shibu) i Sverige för Jundokan i Naha, Okinawa. Huvudorganisationens hemsida hittar du här: http://www.jundokan-hb.jp.

Klubben erbjuder sedan 2019  Kobudoträning i Kobudostilen Shimbukan med säte på Okinawa. Vi är sedan oktober 2023 jun-shibu för Sverige i Shimbukan Kobudo. Jun-shibu är ett försteg till att bli shibu Dojo, något man inte kan vara utan att huvudtränaren har minst 3:e (San) Dan i stilen. Huvudorganisationens hemsida hittar du här: http://ryukyu-kobudo.com/.

Detta innebär att vår klubb har fått förtroendet att förvalta, uitveckla och sprida kunskap om Shimbukan Kobudo i Sverige.

Nedan hittar du klubbens likabehandlingspolicy, stadgar och dataskyddspolicy.

Vi uppfyller kraven från Riksidrottsförbundet och verkar för att barn och vuxna ska kunna vara trygga när de tränar hos oss. Här kan man få mer information om hur vi säkerställer detta.
Info på Svenska Karateförbundets hemsida: http://www.swekarate.se/forbundsnyheter/kravpautdragurbelastningsregistretfran2020
RF’s sida om Trygg Idrott: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/
RF’s sida Q&A om registerutdrag: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/

Nya regler om dataskydd – GDPR. Klubben minimerar lagrat data och håller det förvarat hos en medlem i tryggt förvar. Maila dataskydd@rf.se, eller info@ogrkarate.se om du vill veta mer eller ta bort dina uppgifter. Observera att vi måste lagra dina medlemsuppgifter för att få bidrag. Riksidrottsförbundets policydokument finner du nedan.

Styrelsen
Robert Lund, Ordförande
Emil Andersson, Sekreterare
Johan Hamsund, Kassör
Johnny Glatz, Vice ordförande
Ahn Lundgren, Vice sekreterare

Erik Tibblin, Suppleant
Anna Wahlberg, Suppleant
Mikaela Qvarnhök, Suppleant

Tomas Trygg, Suppleant
Joel Heinze, Suppleant

 

 

 

Drogpolicy

Drogpolicy för Okinawa Goju Ryu (O.G.R.)

Karate Enköping

Antagen vid årsmötet 10 februari 2024

 

Denna policy skall finnas tillgänglig i dojon samt på klubbens hemsida.

 

Med droger avses i denna policy: tobak, alkohol och narkotikapreparat. Vår förening bedriver karateträning och vi strävar efter att hålla sunda levnadsvanor för att kunna utvecklas som karateka. Vår förenings medlemmar är barn, ungdomar och vuxna och alla bör sträva efter att vara föredömen för de övriga i klubben. Därför gäller följande:

 

Tobak

All verksamhet som anordnas av O.G.R. Karate Enköping är nikotinfria, dvs ingen rökning, snusning eller annan intagning av nikotin får ske i anslutning till träning.

 

Alkohol

All verksamhet som anordnas av O.G.R. Karate Enköping är alkoholfri. Vid föreningsfester eller middagar gäller restriktivitet med alkohol. För medlemmar under 18 år gäller totalt förbud.

 

Narkotikapreparat och doping

All verksamhet som anordnas av O.G.R. Karate Enköping är helt fri från narkotika och doping. De preparat som räknas som doping finns på Antidoping Sveriges lista över förbjudna preparat. https://www.antidoping.se/dopinglistanlakemedelssok/Wadasdopinglista/samt på Svenska Karateförbundets hemsida. För att se om de läkemedel man tar innehåller några förbjudna preparat kan man slå upp dem på https://rodgronalistan.antidoping.se/index.asp. Undantag görs om receptförskrivning föreligger.

 

Vi tar avstånd från allt intag av olagliga preparat, även om så sker utanför träningsverksamhet. Om styrelsen anser att så är nödvändigt kommer polisen att kontaktas.

 

Konsekvenser

Om en medlem bryter mot ovanstående policy eller på annat sätt inte uppfört sig som ett föredöme, dvs intagit illegala preparat, betett sig våldsamt utan anledning eller på annat sätt agerat på ett sätt som klubben inte står för, tas samtliga händelser upp i styrelsen där de utreds, diskuteras, dokumenteras och beslut tas om konsekvenser. Lättare företeelser kan resultera i varning och/eller samtal med vårdnadshavare om eleven är omyndig. Vid grövre företeelser sker uteslutning ur klubben i enlighet med klubbens stadgar.

 

Ansvariga

Styrelsen är ansvarig för att klubbens policy följs.

Suponsā スポンサー

Våra sponsorer

zmart webb & reklam

Vill du sponsra O.G.R. Karate Enköping?
Eller veta mer om våra BRONS, SILVER och GULD-paket, samt 365 klubben

001 - logo

私たちをフォローする
Watashitachi o forō suru
Följ oss

© 2023 OGR Karate. Producerad av Zmart Webb & Reklam