Japansk ordlista

Vanliga ord och fraser

Onegai shimasu – artig hälsning

Arigatou gozaimashita – tack så mycket

Gi – dräkt

Rei – buga

Dojo – träningslokalen

Hai – ja

Sensei – lärare, huvudinstruktör

Shidoin – instruktör

Sempai – äldre elev

Seiza – sitt ner på knä

Kiritsu – stå upp

Shomen ni rei – buga mot shomen, ”framåt” i dojon

Otagai ni rei – buga mot varandra

Keiko hajimemasu shomen ni rei – hälsning vid träningens början

Keiko owarimasu shomen ni rei – hälsning vid träningens slut

Goju – hårt (go) och mjukt (ju)

Jundokan – huset som följer faderns väg

Karate – tom hand

Ryu – stil

Yoi (yoi suru) – var beredd, gör dig redo

Hajime – börja

Yame – sluta

Migi – höger

Hidari – vänster

Kihon – grundtekniker

Tachi/Dachi – ställning

Tsuki – slag

Uke – blockering

Geri – spark

Kata – rörelsemönster

Kiai – skrik

Mawatte – vänd om

Kamaekate – ändra, byta

Sonoba – på stället

Ido – med förflyttning

Bunkai – del av kata som tränas i par

Chi-ishi – styrkesten, ett traditionellt träningsredskap

Makiwara – träbräda för slagträning

Ichi (1) – ett
Ni (2) – två
San (3) – tre
Shi (4) – fyra
Go (5) – fem
Roku (6) – sex
Shichi (7) – sju
Hachi (8) – åtta
Kyu (9) – nio
Jyuu (10) – tio

Suponsā スポンサー

Våra sponsorer

zmart webb & reklam

Vill du sponsra O.G.R. Karate Enköping?
Eller veta mer om våra BRONS, SILVER och GULD-paket, samt 365 klubben

001 - logo

私たちをフォローする
Watashitachi o forō suru
Följ oss

© 2023 OGR Karate. Producerad av Zmart Webb & Reklam