Drogpolicy

SPONSORER

Vill du sponsra O.G.R. Karate Enköping?

 

Eller veta mer om våra

 

BRONS, SILVER och GULD-paket

 

samt

 

365 klubben

 

Klicka här

 

 

K O

a k

r i

a n

t a

e w

a

D

o G

o

j

u

R

y

u

Drogpolicy för Okinawa Goju Ryu (O.G.R.)

Karate Enköping

 

Med droger avses i denna policy tobak, alkohol och narkotikapreparat.

Vår förening bedriver karateträning och vi strävar efter att hålla sunda levnadsvanor för att kunna utvecklas som karateka. Vår förenings medlemmar är barn, ungdomar och vuxna och alla bör sträva efter att

vara föredömen för de övriga i klubben. Därför gäller följande:

Tobak

All verksamhet som anordnas av O.G.R. Karate Enköping är nikotinfria, dvs ingen rökning, snusning eller annan intagning av nikotin får ske i anslutning till träning.

Alkohol

All verksamhet som anordnas av O.G.R. Karate Enköping är alkoholfri. Vid föreningsfester eller middagar gäller restriktivitet med alkohol. För medlemmar under 18 år gäller totalt förbud.

Narkotikapreparat och doping

All verksamhet som anordnas av O.G.R. Karate Enköping är helt fri från narkotika och doping. De preparat som räknas som doping finns på Riksidrottsförbundets lista över förbjudna preparat. Denna finns på

http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/WADAsdopinglista/ samt på Svenska Karateförbundets hemsida. För att se om de läkemedel man tar innehåller några förbjudna preparat kan man slå upp dem på http://www.antidoping.se/rodalistan/. Undantag görs om receptförskrivning föreligger.

Vi tar avstånd från allt intag av olagliga preparat, även om så sker utanför träningsverksamhet. Om styrelsen anser att så är nödvändigt kommer polisen att kontaktas.

Konsekvenser

Om en medlem bryter mot ovanstående policy eller på annat sätt inte uppfört sig som ett föredöme, dvs intagit illegala preparat, betett sig våldsamt utan anledning eller på annat sätt agerat på ett sätt som klubben inte står för, tas samtliga händelser upp i styrelsen där de utreds, diskuteras, dokumenteras och beslut tas om konsekvenser. Lättare företeelser kan resultera i varning och/eller samtal med vårdnadshavare om eleven är omyndig. Vid grövre företeelser sker uteslutning ur klubben i enlighet med klubbens stadgar.

Ansvariga

Styrelsen är ansvarig för att klubbens policy följs.

 

För mer information kontakta Stefan Neovius på

tel: 073-702 34 46

Mail: info@ogrkarate.se